حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Autres - Others

ICCIM

ICCIM International Strategy

مفالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلهای علمی کاربردی حقوقی، اقتصادی و حقوقی اقتصادی مسئولین محترم اتاق ایران، تهران و شهرستانها و صاحبنظران داخلی که مرتبط با موضوع «توسعه اقتصادی و پایدار» باشند، همراه با صفحه مربوطه در این بخش منتشر خواهد شد.


ICCIM
ICCIMA
ICCIMA
ICCIMA
ICCIMA
ICCIMA
ICCIMA
ICCIMA
ICCIMA
Mr Gholamhossein SHAFEI
ICCIM

کمیسیون بازرگانی داخلی :
نبایسته های محیط رقابتی داخلی
ابعاد ضدرقابتی ارکان حکومت
حرکت به سمت دولت دوستدار رقابت به جای دولت ضدرقابت


مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی :
پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
در زمینه رفع موانع تولید ملی


نبايد رويکردهاي بلندمدت مغفول بماند


با ویژه‌خواری مبارزه می‌کنیم


تحول نقش اتاق در اقتصاد كشور


بخش خصوصی خواستار محیطی رقابتی و دور از رانت است


خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی دولتی، سلاخی بجای جراحی


دولت واگذاری امور به بخش خصوصی را جدی بگیرد


هر زمان مدیران دولتی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند،فرافکنی‌ها آغاز می‌شود،
چرا افراد خاصی که از کارت بازرگانی سو استفاده می کنند، معرفی نمی‌شوند؟
Dr. Nahavandian, Article culturels et économique

برای آشنائی با فعالیتهای اتاق ایران در سطح بین الملل بر روی لینک زیر کلیک فرمائید

امور بین الملل اتاق ایران


شورای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا


شورای همکاریهای اقتصادی آفریقا و ایران


ابراهیم عماد و فعالیتها در سطح بین الملل
توسعه حقوقی، اقتصادی،فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار
اهداف، برنامه و مشاوره ها


Page Internationale

 Développement Durable - Sustainable Develpment

 Développement Durable

 Association pour le Développement Durable


بازگشت به اول صفحه