شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار
دادستان
و نقش مهم وی در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچان


بزودی مطالب مربوطه در این بخش منتشر خواهد شد
Ebrahim EMAD
رمضانعلی آذری، دادستان
دادستانی و امنیت عمومی
ویدئو


Ebrahim EMAD
رمضانعلی آذری، دادستان
بزهکاران و محکومین قابل اصلاح است
ویدئو


Ebrahim EMADدادستان عمومی و انقلاب قوچان: کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان فعال نشده است
کمپین حمایت از دادستان قوچان


علی آذری دادستان شهرستان قوچان
در جلسه پرسش و پاسخ شهروندان در زمینه علل مشکلات موجود شهرستان
ضرورت توجه به توسعه حقوقی قرهنگی پایدار
سه شنبه 29 خردادماه 1397

بخش اولبخش دومSite Droit Constitutionnel - FA

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD


Ebrahim EMADبازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»