شهر من قوچان، مطالب علمی کاربردی برای رسیدن به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار

حقوقی, اقتصادی


برای مراجعه به سایت انجمن بر روی تصویر زیر کلیک فرمائید

>>برای دسترسی به مقالات حقوقی اقتصادی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMADبزودی مطالب و نقطه نظرات و راه حل های اقتصادی در راستای فرایند توسعه حقوقی اقتصادی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد
بازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»