سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

حاج قربان سلیمانی و فعالیت های ایشان در سطح کشوری و بین المللی، بروایت استاد مرتضی گودرزی نوازنده دوتار و یکی از شاگردان و محرمان اسرار ایشان


حاج قربان سلیمانی و فعالیتهای ایشان در سطح کشوری و بین المللی
رادیو فرهنگ
فرزانگان فرهنگ

آئین گرامیداشت، «حاج قربان سلیمانی» نوازنده دوتارPolpulation culturelle