سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

ًEmad photo

ابراهیم عماد :به مناسبت دهمین سالگرد عروج استاد حاج قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان و شناخت بیشتر از شخصیت والای این بزرگوار (28/10/1396)


حاج قربان سلیمانی و فعالیتهای ایشان در سطح کشوری و بین المللی
رادیو فرهنگ
فرزانگان فرهنگ

آئین گرامیداشت، «حاج قربان سلیمانی» نوازنده دوتار

آهنگ حاجت (ترکی شاد)
تقدیمی هنرمند شمال خراسان، بهروز احمدی
به استاد حاج قربان سلیمانی

Polpulation culturelle