دکتر ابراهیم عماد، سایتهای علمی
دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایداردیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی پایدار در سطح ملیفعالین فرهنگی هنر موسیقی
معرفی فعالین فرهنگی هنر موسیقی داخلی
که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه پایدار حقوقی فرهنگی تاسیسی بوده و میباشد.ابراهیم عماد :

فرهنگ هنر موسیقی و تلاش فرهیختگان آن در جامعه (نه موج سواران)،
بسان خون و گلبول های قرمز در آن که حامل اکسیژن و مایه تداوم حیات میباشند، بوده، هست و خواهد بود.
زیرا اگر خونی در رگها در جریان نباشد، دیگر خرد به چکارش می آید.
هنر موسیقی فراتر از تعریف در کلام، الفاظ، فلسفه و اندیشه است و شگفتی آن نیز در همین است.
هنر موسیقی، جبران ناكامی های زبان و شیوه ای برای بیان احساسات ناملموس اشخاص (ملتها) بوده، هست و خواهد بود.

دکتر ابراهیم عماد : سایت اختصاصی استاد حاج قربان سلیمانی


حسین علیزاده
هنر واقعی هیچگاه تاریخ مصرف ندارد، هر چیزی که «از دل برآید و همراه با آگاهی باشد ماندگار است»


اساتید لطفی، مهرنیا و توکلی
یلدا یزدانی و مهران مهرنیا
اینک باور میداریم که گل یخ سرود شکفتن می سراید و رویش فردائی سبز را نوید میدهد.استاد مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
عاشق عارف، آخر تو هستی جان من، پیمان من، ایمان من، هنرمندی برای اشاعه فرهنگ منطقه ای


یلدا عباسی
یلدا عباسی
قصدم این است به موسیقی کردی در خراسان جانی دوباره بخشم


محسن میرزازاده
محسن میرزازاده
بیشتر با دوتار غم و دردها را می نوازم و “ارمانه سوسه” آهنگ دلتنگی های شبانه من است


گروه صهبای کهن
سجاد پورقناد
بیشتر با دوتار غم و دردها را می نوازم و “ارمانه سوسه” آهنگ دلتنگی های شبانه من است


گروه فرهنگی موسیقی هنری هرای
گروه فرهنگی هنری موسیقی هرای
تلفیق هنر با تخصص، عشق به اصالت و زنده نگه داشتن موسیقی جاودان شمال خراسانزهره عشقی خاص و گروه فرهنگی هنری موسیقی دست افشان
گاهی هزار سال، فدای یک لحظه محال


jaylan.ir


ابولفضل اوغازی


نادرمحمد آهنگربیک


 الله مزار


سایت گروه هنری گرایلی


گروه هنری ایستام


استاد علی حسن علی زاده
علی حسنعلی زاده
مراسم خنچه کشان در عروسی های اکراد


اساتید لطفی، مهرنیا و توکلی

مهران مهرنیا : تحلیلهای سیاسی خرده روشنفکران،
بهراد توکلی : بزرگ روشنفکرا
ابراهیم عماد : نگاه حقوقی فرهنگی به «....... تحلیلگران سیاسی خرده روشنفکر.... بزرگ روشنفکر........»


علی پاشا رجبلو
به همه «هنرمندان موسیقی ایران» سر تعظیم فرود میاوریم


جهانگیر حاجی پور
موسیقی محلی تالشی - ستاره جان


دیگر فعالین فرهنگی
بزودی.................