دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی
EMAD, Articles culturels nationaux
EMAD, Articles culturels nationaux

Lotfi Mehnia Tavakoli
یلدا یزدانی و مهران مهرنیا : اینک باور میداریم که گل یخ سرود شکفتن می سراید و رویش فردائی سبز را نوید میدهد
یلدا یزدانی : ویدئو زیر حاصل شش سال تلاش من برای ياد دادن آواز و تصانيف مختلف به كم توانان ذهنی و همينطور كم توانان جسمي در سازمان بهزيستی است. اينكار در سال 1385 به ياري آقاي مهران مهرنيا در استوديو پارت انجام گرفت. خواننده شش سال آواز كاركرد بی آنكه بداند ماهور چيست و سه گاه كدام است. اما بسيار دلنشين تر و صحيح تر از بسياری از خوانندگان مدعی ميخواند. با يادی از عبدالحسين برازنده، سالك و جناب ايرج كه پاينده باشند بشنويد.
hosseilni-yazdani-behzisti-ph
یلدا یزدانی : اين تصنيف را با تمام وجود تقديم ميكنم به استاد بزرگم لطفی. با عشق و احترامLotfi

شد سيه روز من، زآه جان سوز من، ای مايه ی ناز
تا به كی دل سوزد، شمع و سان افروزد، با سوز و گداز
هر كه عاشق گردد، تا قيامت سوزد، از آتش غم
عشق درختی دارد، ميوه ای چون آرد، رنج است و الم
عاشق حقیقی به عالم، دلا، دانی کیست
آن که مسلکش در دو عالم حقیقت جویست
چشم دل به پاکی گشود و به جانان نگریست، قسم به حقیقت به عاشق چون گل رویست
عاشقی گر این دل، عاشق سیرت شو، گر حقیقت خواهی، فارغ از صورت شو، چون طالع

lotfi-mehnia

یلدا یزدانی و مهران مهرنیا (زوج هنری) : ویدئوی هنری به ياد استاد محمدرضا لطفيlotfi-mehnia

مهران مهرنیا : ویدئوی هنری به ياد استاد محمدرضا لطفي با همراهی آرش فرهنگ فرمهران مهرنیا : موسیقی ملتها
یکی از دلایلی که شعبده بازها و شامورتی گران موسیقی ایران میتوانند ما را با کارهای ناهنجارشان فریب دهند
دانش و احاطه کم ما نسبت به موسیقی سایر ملتهاست
و سرعت فریبنده ترین موضوع این مکاران است.
این ساز سه سیم روسی بالالایکا نام داره
و طراحی شده برای سرعت و اجرای چند صدایی
aleksei-arkhipovsky


ابراهیم عماد : مهران مهرنیا : ».....دانش و احاطه کم ما نسبت به موسیقی سایر ملتهاست
ابراهیم عماد : اظهار این عبارت از ناحیه یک فرهیخته هنری که سالهای مدیدی را در عرصه فرهنگی اجتماعی موسیقی هنری سپری نموده، نشان از متانت طبع، دید وسیع و احترام به هنر دیکر اشخاص حقیقی هنرمند و ملتهای آنان در سطح بین المللی دارد
حق یار و یاورت باد

:ابراهیم عماد
بزودی مطالب بیشتری در مورد فعالیتهای فرهنگی اجتماعی این زوج هنرمند در زمینه «توسعه موسیقی هنری پایدار» در این قسمت منتشر خواهد شد


...

...

...ابراهیم عماد
موسیقی هنری و حرکت هنرمندان موسیقیدان در جامعه (نه موج سواران)، بسان خون و گلبول های قرمز در آن که حامل اکسیژن و مایه تداوم حیات میباشند، بوده، هست و خواهد بود.
زیرا اگر خونی در رگها نباشد، دیگر خرد به چکارش می آید
موسیقی فراتر از تعریف در کلام، الفاظ، فلسفه و اندیشه است و شگفتی آن نیز در همین است
موسیقی جبران ناكامی های زبان است و شیوه ای برای بیان احساسات ناملموس.
یاد لطفی ها، سلیمانی ها و هنرشان را گرامی بداریم
ابراهیم عماد : یاد استاد لطفی را گرامی داشته و بداریم، روحش شاد، جاودانه و با معشوق خود «حضرت حق» محشور بادLotfiEMAD, Articles culturels nationaux

EMAD, Articles culturels nationaux


ابراهیم عماد :
اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی :
حق بنیادین توسعه و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین الملل و توسعه،EMAD, Articles culturels nationaux