دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی
EMAD, Articles culturels nationaux
EMAD, Articles culturels nationaux

بزودی سایت حقوق تاسیسی، و بخش های زیر مجموعه آن بصورت جدیدتری که دسترسی به مطالب را برای مراجعه کنندگان سهل تر نماید، ارائه خواهد شد.


Lotfi Mehnia Tavakoli

مهران مهرنیا : تحلیلهای سیاسی خرده روشنفکران ... » # « ... بهراد توکلی : بزرگ روشنفکراابراهیم عماد :
نگرشی حقوقی فرهنگی به
«....... تحلیلگران سیاسی خرده روشنفکر.... بزرگ روشنفکر........»
مهران مهرنیا : انصافا این روزها به تنها چیزی که از ته دل میخندم،تحلیلهای سیاسی خرده روشنفکرای وطنیست که انصافا باعث انبساط خاطره
چهارتا موشک روسی در بیابانهای آذربایجان سقوط کرده، این عناصر با نمک شروع کرده اند، شرق رو به غرب، شمال رو به جنوب، جمهوری اسلامی رو به شوروی سابق
و
آخرش... همش تقصیر چپ !!! راستی جدیدا کیهان هم خیلی به چپ گیر میده. این چپ کی هست؟؟؟ کسی عکسی چیزی ازش نداره؟
چقدر با نمکن این خرده روشنفکرای وطنی


بهراد توکلی : بزرگ روشنفکرا

چپ اون اندیشه ی بیماریه که می گه هر کاری امریکا یه عنوان نماینده ی سرمایه داری کنه بده و هر رقابتی با سیاست های اون بشه خوبه حالا این وسط مهم نیست بمب روسی هم مثل امریکایی آدم بکشه یا نکشه در برابر امریکایی دادش به آسمون می ره و در برابر مخالف یا مغایر امریکایی سکوت می کنه
ارادت مند
خرده بی سواد وطنی


مهران مهرنیا : پس چپ اینه؟

آخه کشته شدگان دیروز ترکیه خیال میکردن چپن
احزاب ضد جنگ و سبز اروپا خیال میکنن چپن
برخی از روسای جمهور امریکا جنوبی هم که صدها بار توسط سیستمهای جاسوسی امریکا برای ترورشان اقدام شده هم خیال میکنن چپن
عجیبه
به هرحال از نظر من بمب بده
چه بیمارستانی در افغانستان رو زیر و رو کنه
چه چند مارمولک رو در آذربایجان
بمب و جنگ بده
همیشه بده

منبعابراهیم عماد

مهران و بهراد عزیز، هنرمندان فرهیخته، حقیقتا تحلیلگران سیاسی !!!؟؟؟ وطنی و غیر وطنی یا خارج از وطنی، چه گلی بر سر ملتها و حقوق مسلم و بنیادی آنها زده اند، که به آنها نیز لقب یا عنوان «خرده روشنفکر» یا «بزرگ روشنفکر» داده شود؟

سیاست، بعنوان «شبه علم مدیریت برای فعالیت بخشهای ششگانه در محیط اجتماعی» اگر مبتنی بر اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و رعایت و احترام به آنها، و نه صرفا «حکومتی» در قالب قوه مجریه فعلی در کشورها، باشد، میتواند قابل احترام تلقی شود

اینجانب بعنوان یک شخص حقیقی بعنوان یک محقق علمی کاربردی حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل که در راستای ارائه «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» بعنوان یک متدولوژی (نه ایدئولوژی یا اندیشه فردی فلسفه وار دینی و غیر دینی یا صرفا جامعه شناسانه)، به مقوله «فرهنگ»، مخصوصا فرهنگ موسیقی هنری و تاثیر مستقیم و بدون واسطه آن در محیط اجتماعی برای ملتها (اشخاص)، برای موسیقی هنری و هنرمندان فرهیخته ای نظیر شما عزیزان و دیگر هنرمندان همیشه جاویدان نظیر «حاج قربان سلیمانی» ها، که سالهای زیادی از عمر گرانبهای خود را صرف رشد و توسعه فرهنگی موسیقی هنری پایدار نموده اند، احترام زیادی قائل بوده و هستم، انتظار این هست که بجای ورود به «مباحث تقابلی» بعنوان «فرد»، انرژی خود را در محیط اجتماعی بعنوان «شخص» و فعال فرهنگی هنری همانگونه که قبلا صرف کرده اید، صرف نموده و از طریق خلق آثار فرهنگی هنری که دارای بار هنری و گویای کمبودها، نارسائی ها و نیازهای ملتها در محیط اجتماعی باشد، گامهای موثرتری برای توسعه فرهنگی موسیقی هنری پایدار بردارید

با توجه به سوابق تاریخی سییاسیون سیاست باز در قبال ملتها که هریک از شما عزیزان بخوبی بدان اشاره نموده اید، استفاده نکردن از کلمه «سیاست» در محاورات و یادداشتها در محیط اجتماعی اعم از واقعی یا مجازی، را میتوان یکی از بهترین روشها برای زدودن این کلمه از ذهن و اندیشه «افراد» و «اشخاص» تلقی و نیز زمان سپرده شدن «سیاست بازان» به ذباله دان تاریخ را تسریع کرده و خواهد کرد.

یاد لطفی ها، سلیمانی ها و هنرشان را گرامی بداریم.

دوشنبه، بیستم مهر 1394
12/10/2015


ابراهیم عماد : یاد استاد لطفی را گرامی داشته و بداریم، روحش شاد، جاودانه و با معشوق خود «حضرت حق» محشور باد


Lotfiمهران مهرنیا : ویدئوی هنری به ياد استاد محمدرضا لطفي با همراهی آرش فرهنگفر

lotfi-mehniaبهراد توکلی : ویدئو هنری زار، در سوگ استاد محمدرضا لطفی

lotfi-mehniaیلدا یزدانی و مهران مهرنیا (زوج هنری) : ویدئوی هنری به ياد استاد محمدرضا لطفي

lotfi-mehniaویدئو «تار دیگر لطفی ندارد» نظرات دیگر هنرمندان در باره استاد محمد رضا لطفیویدئو سه تار استاد محمد رضا لطفی، تنبک آقای محمد قوی حلم، بداهه نوازی در آواز ابوعطا. کنسرت کاخ نیاوران، اجرا سال 1386استاد محمدرضا لطفی: تار و کمانچه، احمد مستنبط: تنبک، مهرزاد هویدا: دف. دستگاه ابوعطا، کنسرت سالن برج میلاد 30 اردیبهشت 1389EMAD, Articles culturels nationaux

EMAD, Articles culturels nationaux


ابراهیم عماد :
اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی :
حق بنیادین توسعه و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق بین الملل و توسعهEMAD, Articles culturels nationaux