dc-banniere
EMAD, Articles culturels nationaux
EMAD, Articles culturels nationaux

jaylan.ir

سایت گروه جایلان، علی الخصوص بخش فرهنگی هنری آنرا مشاهده و آنرا حرکتی مثبت در ارائه خدمات بهتر به ملت در فرایند توسعه علمی کاربردی فرهنگی اجتماعی پایدار بین المللی دانسته و با توجه به ارتباط موضوعات مطروحه در آن سایت با نظریه ام در مورد

 حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

بر آن شده، صفحه اختصاصی در این  بخش برای معرفی بیشتر فعالیتهای فرهنگی اجتماعی این گروه در راستای ایجاد قوه مستقل فرهنگی اجتماعی برای رسیدن به توسعه پایدار بین المللی ایجاد نمایم.

مراجعه کنندگان محترم، از طریق کلیک روی بنر « گروه هنری جایلان، مقالات و یادداشتهای فرهنگی گروه » فوق مستقیما به سایت گروه دسترسی خواهند داشت.

برای همه دست اندرکاران گروه جایلان توفیق خدمت روزافزون برای رسیدن به توسعه پایدار فرهنگی اجتماعی، از حضرت حق داشته و دارد.Groupe Jaylan, photo 1


گروه جایلان :

پروردگارا

چنان یاریمان کن تا در راه حفظ و اشاعه فرهنگ باشکوه ایرانی تا آخرین نفس گام برداریم

فعاليتهاي اين گروه شامل : 1. نمايشهاي بومي سنتي 2. موسيقي بومي و سنتي 3. رقص هاي محلي و حماسه اي

سالهاست كه با عنوان گروه هنرهاي آئيني در كشورمان به همراه جوانان علاقمند به فرهنگ سنتي ايراني فعاليت ميكنيم و بزرگ ترين هدف ما اين است

كه بتوانيم به فرهنگ باشكوه و تاريخ بزرگ ايران عزيزمان،خدمتي كرده و آن را از نسلي به نسل ديگر منتقل نماييم.ویدئو گروه

فایلهای موسیقی فرهنگی هنری آئینی گروه

بزودی
.............
.............
بزودی
.............
.............
بزودی
.............
.............