سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

elham-tabatabaei

الهام طباطبائی :

هوای بهاری و طنین دلنواز ساز دوتار در کنار هم بسیار آرام بخش بود.
بازدید مزار استاد حاج قربان سلیمانی، باتفاق آقایان رضا غلامی و حسین میری دوستان هنرمند و بزرگوارم بابت تمام محبت ها و مهمان نوازی گرم شان سپاسگزارم.
elham-tabatabaei

استاد حاج قربان سلیمانی : مرتضی ، سپردم مرا در تاکستانی که یک عمر در آنجا کشاورزی کردم و از حاصلش روزی حلال بر سرسفره ام میبردم، همانجایی که با دوتارم خلوت می کردم و آواز می خواندم، دفن ام کنند!
هر کس هم بیچاره بود و پول خرید قبر نداشت بگذارندش همانجا، از هنرمندان این منطقه هم (قوچان) هر کس که خواست بیاوریدش همینجا، این خاک، جای هنرمندان است! از آن روز که "حاج قربان" در این خاک آرام گرفته چند سالی گذشته و همچنان در خلوت خویش است!



Polpulation culturelle