سایت علمی کاربردی فرهنگی محمد حسینی باغسنگانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی ایرانگفتگو با محمدحسینی باغسنگانی

مولف مجموعه كتابهای پژوهشی چراغداران فکر و فرهنگ ایران


MBH > Mohammad Hosseini Baghsanganiابراهیم عماد :
گفتگوی صوتی تصویری با فرهیخته فرهنگی جناب آقای محمد حسینی باغسنگانی
بمناسبت سیزدهمین سالگرد عروج استاد حاج قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان
نگرش پژوهش محورانه بر فعالیتهای فرهنگی هنری آن گنج راستین موسیقی ایران (حاج قربان سلیمانی).
بزودیPolpulation culturelle