دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان«اشخاص حقوقی»
مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری
مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار

ابراهیم عماد : مسئولیت نماینده در قبال تمام ملت


انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی- قوچان

Ghouchan - vidéo - ویدئو در باره قوچان
سوم اسفندماه 1398
ابراهیم عماد :
علی آذری، منتخب اهالی شریف حوزه انتخابیه
قوچان، فاروج، باجگیران، تیتکانلو و روستاهای تابعه

تصویر نماینده محترم  شهرستان در مجلس شورای اسلامی


برنامه ریزی حقوقی اساسی

برنامه ریزی حقوقی اساسی

برنامه ریزی حقوقی اساسیبیست و چهارم بهمن 1398
ابراهیم عماد :
اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه قوچان و فاروج


اسامی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه قوچان و فاروجبیست و سوم بهمن 1398
ابراهیم عماد :
دستیابی به ملاکها و شناخت یک نماینده اصلح


دستیابی به ملاکها و شناخت یک نماینده اصلحشانزدهم بهمن 1398
شاهین هاشمی (مدیر گروه تلگرامی اترکنامه) :
اسم بردن از کاندیدایی که باعث اذیت کارمندان اداری شده ترسی ندارد.
مسئله اصلی، بی عرضگی مسئولان ارشد است که سکوت کرده اند.


ابراهیم عماد :
شاهین گرامی، وقتی در کادر مدل حکمرانی سه قوه منتسکیوئی بعاریت گرفته شده از سیستم حکمرانی سکولاری در سیستم حکمرانی دینی مبتنی بر فقاهت، قوه مجریه (هیئت دولت) و وزیر مربوطه که رای اعتمادشان را از احزاب معجونی که اکثریت قوه مقننه را تشکیل میدهند، میگیرند، و مسئولیت اجرای انتخابات آن قوه را قانونگذار اساسی در چهل سال قبل بخوبی تعیین ننموده و بعدا توسط قانون عادی به قوه مجریه !!! واگذار شده است، انتظاری بیشتر از بده بستانهای نیروهای قوه مقننه و مجریه برای روز مبادا (بعداز انتخابات)، نمیتوان داشت.

ایراد در اصل نودونهم قانون اساسی هست که فقط وظیفه ناظر بر انتخابات و ... را مشخص کرده و در مورد مجری انتخابات ساکت است و همین باعث شده که بر اساس قوانین عادی مجری انتخابات قوه مقننه توسط خود قوه مقننه تعیین شود و آنها نیز برادر گفته خود (قوه مجریه) را مسئول اجرا تعیین کنند (چاقو دسته خودش را نمیبرد).

راه حل برای رفع این مشکل در اینخصوص وجود دارد که متاسفانه گوش شنوا و اراده حکمرانی برای توجه به آن تا کنون وجود نداشته است.

در ذیل در فایل صوتی بطور خلاصه به موضوع خواهم پرداخت.


شانزدهم بهمن 1398
ابراهیم عماد :
تحلیلی خلاصه از اصل نودونهم قانون اساسی و خلاء موجود در آن اصل در مورد تعیین مرجع مستقل برای اجرای بهینه انتخابات.توصیه ای به کاندیداهای محترم که تمایل به انتشار برنامه های انتخاباتی شون در سایت دارند.بیست و دوم دیماه 1398
لیست کاندیداهائی که مورد تائید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفته اند.


📗 لینک ویدئوهای دریافتی کاندیداهای محترم فعال هست، ولی صفحات اختصاصی مربوط به کاندیداهای محترم زیر پس از شروع زمان تبلیغات برای فعالیتهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان قوچان و فاروج از ناحیه مراجع ذیصلاح، فعال میگردند.


📝 به ترتیب حروف الفبا
صفحات اختصاصی و ویدئوهاآذری، علی »» ⬅️ ویدئوبیات ملکشاهی، ذکیه »» ⬅️ ویدئوپیرزاده، مجید »» ⬅️ ویدئوجعفرنژاد، کمال »» ⬅️ ویدئوجودی، محمداسماعیل »» ⬅️ ویدئورادمرد تیتکانلو، جواد »» ⬅️ ویدئورحمانی، عماررستمی ثانی، عباسعلی »» ⬅️ ویدئورمضان مزرجی، سعید »» ⬅️ ویدئوشتابی قوچان عتیق، قاسمعلیپوران، مسلم »» ⬅️ ویدئوکارآمد کلاته احمد، زینب »» ⬅️ ویدئوکریمیان صفدرآباد، موسی الرضا »» ⬅️ ویدئوگلستانی خمارتاش، جواد »» ⬅️ ویدئومهماندوست کتلر، مسعودندافی، سیدجواد »» ⬅️ ویدئو
لیست نهایی 37 کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان قوچان و فاروج
که توسط مرجع صالحه ذیربط اعلام گردیده است


📗 لینک ویدئوهای دریافتی کاندیداهای محترم فعال هست، ولی صفحات اختصاصی مربوط به کاندیداهای محترم زیر پس از اعلام لیست نهائی تائید شدگان برای فعالیتهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان قوچان و فاروج از ناحیه مراجع ذیصلاح، فعال میگردد.


📝 به ترتیب حروف الفبا
صفحات اختصاصی و ویدئوهاآذری، علی »» ⬅️ ویدئوارمغان، جلال »» ⬅️ ویدئواکبری، سهیل »» ⬅️ ویدئواکبریان محمد آبادی حسین »» ⬅️ ویدئوبابایی، مهدی »» ⬅️ ویدئوبیات ملکشاهی، ذکیه »» ⬅️ ویدئوپیرزاده، مجید »» ⬅️ ویدئوجدی شورچه، سیدعلی »» ⬅️ ویدئوجعفرنژاد، کمال »» ⬅️ ویدئوجودی، محمداسماعیل »» ⬅️ ویدئوحسن پور، علیرضا »» ⬅️ ویدئوحسین پور شاهداوه، حسن »» ⬅️ ویدئورادمرد تیتکانلو، جواد »» ⬅️ ویدئورجایی، ایمان »» ⬅️ ویدئورحمانی، عماررحمانی مطلق، مرتضی »» ⬅️ ویدئورستمی ثانی، عباسعلی »» ⬅️ ویدئورمضان مزرجی، سعید »» ⬅️ ویدئوروشنایی فاروجی، سید سعید »» ⬅️ ویدئوشتابی قوچان عتیق، قاسمشرافت، حسنشعبانپور، علی اکبر »» ⬅️ ویدئوشوشتری، هادی »» ⬅️ ویدئوضیغمی سلیم آباد، مهدیعلیپوران، مسلم »» ⬅️ ویدئوفلاح، جواد »» ⬅️ ویدئوقربان نژاد، علی »» ⬅️ ویدئوکارآمد کلاته احمد، زینب »» ⬅️ ویدئوکاظمی، محمد »» ⬅️ ویدئوکریمیان صفدرآباد، موسی الرضا »» ⬅️ ویدئوگلستانی خمارتاش، جواد »» ⬅️ ویدئومحمودی چوینلی، عباس »» ⬅️ ویدئومهماندوست کتلر، مسعودموسوی تبار، سید جلال »» ⬅️ ویدئومیرزا قیطاقی، احسان »» ⬅️ ویدئوندافی، سیدجواد »» ⬅️ ویدئوهمایونی فر، علی اکبر

📗 ضمنا چناچه کاندیداهای محترمی که صلاحیتشان برای ادامه فعالیت مورد تائید قرارمیگیرد، تمایل داشته باشند و برنامه های خود را بصورت نوشتاری، صوتی و ویدئوی در راستای فرایند « توسعه پایدار شهرستان قوچان » از طریق ایمیل برای مدیر سایت ارسال فرمایند، در صفحات مربوطه، بطور رایگان، جهت استحضار و استفاده بهینه اهالی شهرستان برای مقایسه برنامه ها و نهایتا انتخاب کاندیدای اصلح، منتشر خواهد شد.


📗 مطالب جدید در مورد انتخابات بمرور در این صفحه تقدیم حضور عزیزان خواهد شود
تصویر نماینده محترم  شهرستان در مجلس شورای اسلامی

نماینده محترم شهرستان قوچان

نظرات، اقدامات، سوالات و پاسخها
ویدئو زمان 00:01:30کانال شهرمن قوچان
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
شهرستان قوچان

بازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»