دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیاصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار
(ادامه در سایت اصل حاکمیت حق بصورت کاربرردی)


ابراهیم عماد : مسئولیت نماینده در قبال تمام ملت


انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی- قوچان

تصویر نماینده محترم  شهرستان در مجلس شورای اسلامی

نماینده محترم شهرستان قوچان
نظرات، اقدامات، سوالات و پاسخها
ادامه📗 مطالب جدید در مورد فعالیتهای آقای علی آذری کاندیدای محترم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قوچان، فاروج، باجگیران و تیتکانلو و روستاهای تابعه، بمرور و بترتیب تاریخ از پائین صفحه به بالا در این بخش تقدیم حضور عزیزان خواهد شود.


کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه
قوچان، فاروج، باجگیران، تیتکانلو و روستاهای تابعه
برنامه ها و اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی در قبال ملت
و نقش وی در قوه مقننه در فرایند
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
شهرستان قوچان
بیانیه گام دوم انقلاب - فایل نوشتاریویدئوی شماره هشت

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

ویدئوی شماره هفت

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


ویدئوی شماره شش

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


ویدئوی شماره پنج

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


ویدئوی شماره چهار

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


ویدئوی شماره سه

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


ابراهیم عماد :
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
علی آذری و توسعه پایدار شهرستان قوچان

⬅️ بزودی ...................


ویدئوی شماره دو

علی آذری : توسعه پایدار شهرستان قوچان


ویدئوی شماره یک

علی آذری : ویدئو در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامیGhouchan - vidéo - ویدئو در باره قوچانکانال شهرمن قوچان
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
شهرستان قوچان

بازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»EMAD Contact