سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

مهندس خلیل عماد

تلفیق تخصص و فرهنگ هنری، دوستدار استاد حاج قربان سلیمانی و ادامه دهنده راه وی

Khalil EMAD photo

برای اطلاعات بیشتر روی همین جمله کلیک نمائید

Polpulation culturelle