دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


حقوقیمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار
دادگستری قوچان


دادسرای قوچان


دادستان

و نقش مهم وی در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچان


بزودی مطالب مربوطه در این بخش منتشر خواهد شد
علی آذری
رمضانعلی آذری، دادستان
دادستانی و امنیت عمومی
ویدئو


علی آذری
رمضانعلی آذری، دادستان
بزهکاران و محکومین قابل اصلاح است
ویدئو


علی آذریدادستان عمومی و انقلاب قوچان: کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان فعال نشده است
کمپین حمایت از دادستان قوچان


علی آذری دادستان شهرستان قوچان
در جلسه پرسش و پاسخ شهروندان در زمینه علل مشکلات موجود شهرستان
ضرورت توجه به توسعه حقوقی قرهنگی پایدار
سه شنبه 29 خردادماه 1397

بخش اولبخش دومدکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی

برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق اساسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللیبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»