حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

ICCIMAتشکلهای اقتصادی جهادیTashakolhay Eghtesadi Jahadi.jpg

مروری بر شکل گیری، اهداف و برنامه های تشکل‌های اقتصادی جهادی

از آنجایی که دامنه مقابله نظام جهانی سلطه با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به عرصه اقتصادی کشیده شده و رهبری معظم انقلاب نیز با درک عمیق واقعیت، فرمان تاریخی جهاد اقتصادی را صادر فرموده و راهبرد اقتصاد مقاومتی را برای عبور از این برهه تعیین نموده اند و همچنین با توجه به اینکه پیروزی در این عرصه، همچون حماسه دفاع مقدس، مستلزم عزم ملی و حضوری جهادگونه در صحنه می باشد، جمع کثیری از گروهای مختلف مردمی در مقام لبیک به حکم تاریخی جهاد اقتصادی و عزم ملی به سمت خلق حماسه اقتصادی، با یکدیگر هم پیمان شده و تشکل‌های اقتصادی جهادی را تشکیل داده اند

ادامهابراهیم عماد

لینکهای مرتبط با موضوع

ضرورت باربینی حقوقی اقتصادی اساسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بازتعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی در محیز اجتماعی و سزح بین الملل

خصوصی سازی اول، و علل عدم توانائی دولت مجری طرح تعدیل اساسی 1370-1376

خصوصی سازی دوم، از سال 1385 تا کنون و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل اصل 44 قانون اساسی

اقتصاد مقاومتی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران


ابراهیم عماد

بزودی تحلیلی حقوقی اقتصادی در خصوص
«تشکلهای اقتصادی جهادی»
و نقش آن در توسعه اقتصادی و پایدار در این بخش منتشر خواهد شد

Previous page - برگشت به صفحه قبل

Ebrahim EMAD