سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

یاد استاد حاجی قربان سلیمانی عاشق عارف همیشه جاویدان را پاس بداریم

ًRahnama photo

محمد معین فر


محمد معین فر :

به مناسبت هفتمین سالگرد زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی با حضور اعضاء خانه هنرمندان شهر قوچان و جناب آقای شگفته عضو شورای شهر قوچان بر سر مزار همیشه آرام آن مرحوم
1393/10/30
ًRahnama photo


محمد معین فر :

با جمعی از دوستان همدل و هم رای و دوستدار زنده نگهداشتن ارزشهای هنری و فرهنگی منطقه و به مناسبت ششمین سالگرد زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی ستاره عالم موسیقی مقامی خراسان به اتفاق تعدادی از هنرمندان موسیقی و فرزند استاد علیرضا سلیمانی ، جمعه 1392/11/4 ساعت 15 بر سر مزارش ...
ًRahnama photo
ًRahnama photo

محمد معین فر :

قامت بلند خورشید موسیقی مقامی قوچان غروب کرد
حاج قربان سليمانى، عاليترين شكل تجسم فرهنگ موسيقى اصيل و مردمى است.
او يكى از آخرين نمونه هاى اساتيد بخشى برجسته در موسيقى عصر ماست .
بسيارى حاج قربان سليمانى را يكى از مهمترين و برجسته ترين هنرمندان معاصر ايران شمرده اند.
موسيقى٫ نوازندگى، خوانندگى و اشعار تركى، کردی و فارسى او كه آنها را به لهجه خاص تركان و کردان شمال خراسان مى خواند، هر گونه مرز و سد زبانى را در هم مى نوردد.
1386/10/30
ً:Moeinfar photo

ً:Moeinfar photo

ً:Moeinfar photo

ً:Moeinfar photo
استاد حاج قربان سلیمانی : مرتضی ، سپردم مرا در تاکستانی که یک عمر در آنجا کشاورزی کردم و از حاصلش روزی حلال بر سرسفره ام میبردم، همانجایی که با دوتارم خلوت می کردم و آواز می خواندم، دفن ام کنند!
هر کس هم بیچاره بود و پول خرید قبر نداشت بگذارندش همانجا، از هنرمندان این منطقه هم (قوچان) هر کس که خواست بیاوریدش همینجا، این خاک، جای هنرمندان است! از آن روز که "حاج قربان" در این خاک آرام گرفته چند سالی گذشته و همچنان در خلوت خویش است!Polpulation culturelle