سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

بیانات و مصاحبه های فرهنگی هنری استاد حاج قربان سلیمانی با دو ستداران و علاقمندان راه او

ابراهیم عماد :

استاد حاج قربان سلیمانی - لندن سال 2000

من از سرزمینی آمده ام که در فرهنگ آن و موسیقی آن، سفید، سیاه، زرد و قرمز یکسان

و تمایزی بین آنان (انسان) قائل نیست.


Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London

استاد حاج قربان سلیمانی، استاد حاج علیرضا سلیمانی، استاد فرامرز کیانی (مدیر برنامه در لندن) و ابراهیم عماد بعد از اجرای مراسم در لندن «رویال فستیوال هال» که به پیشنهادم استاد حاج قربان سلیمایی دسته گلی را برای تشکر از فعالیتهای ایشان در خصوص برنامه ریزی خوب برای اجرای برنامه به ایشان تقدیم کردند. (عکس پشت صحنه).

Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London

Haji Ghorban Soleimani 2000 ) London
استاد فریبرز کیانی، 1391 (2012) ، دوازده سال بعد

——————————————————————————————————————————————————————————————


ابراهیم عماد :

استاد حاج قربان سلیمانی - علی آباد - 2005 = 1384

یک هنرمند فرهنگی واقعی، ضروریست از مسیر فعالیتهای توسعه ای پایدار فرهنگی هنری خود خارج نشده و دیدگاههای سیاسی خود در سیستمهای حکمرانی سکولاری و دینی، و ناملایمات تحمیل شده بر خود را وارد عرصه هنر ننماید.

در غیر اینصورت، عمل هنرمند، شروع افول او و گسستگی از ملت خواهد بود.


EMAD et Haji Ghorban Soleimani 2005 ) Aliabad Ghouchan
استاد حاج قربان سلیمانی و ابراهیم عماد، روستای علی آباد قوچان - سال 1384 (2005)

——————————————————————————————————————————————————————————————
Polpulation culturelle