اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


Discussion juridique
برمن و ماهاست که به فعالیتهای نشر نا کجا
توجه و مدنظر داشته باشیم که «تینوش» فقط تینوش خودش بعنوان یک «فرد» نیست، «تینوش و نشر ناکجایش» تینوش های فرهنگی هنری و هنرشان راوی حقیقت و واقعیت ها بوده و هستند که ضروریست بعنوان یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی (نه فقط یک فرد) در جامعه مورد احترام و از حقوق فرهنگی اجتماعی اقتصادی و .... برخوردار باشند.


کتابفروشی نا کجا در پاریس،
و سایت ناکجا، بزرگترین کتابفروشی مجازی فارسی برای ایرانیان خارج از کشور
کتابفروشی « نا کجا » در پاریس یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی‌های تخصصی زبان فارسی برای ایرانیان و فارسی‌زبانان خارج از کشور است.

(ادامه)


ابراهیم عماد :
تبادلنظر حقوقی در مورد «دموکراسی» با تینوش نظم جو
نویسنده، مترجم، کارگردان و مدیر نشر ناکجا، پاریس فرانسه


مراجعه به سایت ناکجا = Vers le site naakojaketab.com
(ویدئو : بیشتر بدانیم علمی کاربردی شماره 25 زمان :00:09:15 )


ابراهیم عماد :
پیشنهاد حقوقی
اجتماعی به مدیریت نشر ناکجا
پاریس فرانسه


مراجعه به اینستاگرام ابراهیم عماد  = Vers l'Instagram ebrahimemad1956ابراهیم عماد :
حقوقی اجتماعی
ملت آگاه
پاریس فرانسه


مراجعه به اینستاگرام ابراهیم عماد  = Vers l'Instagram ebrahimemad1956ابراهیم عماد :
حقوقی اجتماعی
« دیکتاتور کیست و چگونه می‌توان او را شناخت؟»
پاریس فرانسه


مراجعه به اینستاگرام نشر ناکجا  = Vers l'Instagram naakojaa

مراجعه به اینستاگرام ابراهیم عماد  = Vers l'Instagram ebrahimemad1956

مطالب علمی آموزشی و کاربردی مرتبط با موضوع حقوق افراد و حقوق اشخاص
(1) .......... (2)


ابراهیم عماد :
ناکجا
را بهتر بشناسیم


مراجعه به سایت ناکجا = Vers le site naakojaketab.com
(ویدئو : بیشتر بدانیم علمی کاربردی شماره 28 زمان :00:01:00 )


EMAD : Savoir Plus - بیشتر بدانیم - Learn More


EMAD, Articles juridiques internationaux