اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


Discussion juridiqueادامه


ابراهیم عماد :
تبادلنظر حقوقی در مورد «دموکراسی» با تینوش نظم جو
نویسنده، مترجم، کارگردان. مدیر نشر ناکجا، پاریس فرانسه

ادامه مطلب بصورت تبادل نظر


ابراهیم عماد :
تبادلنظر حقوقی اجتماعی در ارتباط با عنوان کتاب
«اسلام سیاسی، جنسیت و جنس گونگی»
نویسنده شهلا شفیق
در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار

ادامه مطلب بصورت تبادل نظرابراهیم عماد :
تبادلنظر حقوقی اجتماعی در ارتباط با
خوانش زیبای استاد علیرضا شجاع‌پور از شاهنامه
با دکتر کیومرث کرمانشاهی
در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار

ادامه مطلب بصورت تبادل نظرابراهیم عماد :
تبادلنظر حقوقی اجتماعی
در مورد انسان و انسانیت
با حمیدرضا عماد
در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار

ادامه مطلب بصورت تبادل نظرEMAD, Articles juridiques internationaux