اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


Discussion juridique


EMAD - Naakojaaketab


ابراهیم عماد :
تبادلنظر حقوقی اجتماعی در ارتباط با عنوان کتاب
«اسلام سیاسی، جنسیت و جنس‌ گونگی»
نویسنده شهلا شفیق
در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار
ناکجا (naakojaa) :

نویسنده سعی دارد با تکیه بر تجربه ایران، از ورای مسئله جنسیت به بحث و بررسی این موضوع در بُعدی جهانی بپردازد.
می‌کوشد ماهیت نظامی را بر خواننده آشکار کند که با ویژگی توتالیتری خویش سعی در پنهان داشتن تناقضات دارد و با سرپوش‌گذاشتن بر تفاوت‌ها موضوع هویت جنسی را نیز هم‌چون هویت دینی، به دیندار و بی‌دین تقلیل دهد.
اسلام‌گرایی به عنوان جنبشی سیاسی در جهان معاصر چه هدفی را دنبال می‌کند؟
آیا می‌خواهد با بسیج مسلمانان بر محور اصول و احکام اسلامی دنیایی نو بنیان نهد و یا این‌که بازتابی است در برابر مدرنیته؟

شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس ساکن فرانسه، می‌کوشد در "اسلام سیاسی، جنسیت و جنس‌گونگی"، پاسخی برای این پرسش بیابد. او در هر یک از چهار فصل کتاب می‌کوشد ابتدا دیدگاه‌های اسلام‌شناسان غیر ایرانی را بررسی کرده، پس از آن با تکیه بر تجربه ایران، نظر خویش بیان دارد
به نظر او مسائل زنان در رابطه با جنبش کنونی اسلام در جهان معاصر، آن‌گاه که بحث‌های نظری پیش می‌آید، در حاشیه قرار گرفته و می‌گیرد.ابراهیم عماد :

در «ادیان»، و بطورکل در کتب کلامیون، پدیده ای بنام «حکمرانی حقوقی ناشی از اعمال حق حاکمیت ملتها»، وجود خارجی نداشته و ندارد و مباحث فقط در کادر صرفا «حکم و حکومت فردمحورانه وار» که تراوشات ذهنی افراد ارائه دهنده آنها بیش نبوده و نیست، ارائه و بر گرده ملتها بعنوان «تکلیف و اجبار» تحمیل شده است.

چسباندن صفت «سیاسی»که ریشه در فعل «سییاسی»(حیله گری و حقه بازی) داشته و دارد، و عملا «ویروسی» بیش نبوده و با کپی پیست مباحث از مرام های دنباله رو پروری (اعم از سکولاری حاکم زادگانی و دینی آقازادگانی= شاهملائیانی) به آن، ضمن اینکه رنج و غم را از گرده ملتها کم نکرده، بلکه با ایجاد «مباحث تقابلی سییاسی موابانه شاهملائیانی در محیط اجتماعی کشورها»، با استفاده ابزاری از سیستم سه قوه ای فعلی حکومتی حکمرانی نمای به انحراف کشیده شده در سیستمهای حکومتی دینی و سکولاری، موجبات تضییع بیشتر حقوق تاسیسی و معاهداتی ملتها مخصوصا اقتصادی آنها را در محیط اجتماعی کشورها و سطح بین ملل فراهم نموده و در صورت خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر حقوقی
اجتماعی :

Montesquieu 3 Pouvoirs et EMAD 5 Pouvoirs


سه شنبه، هشتم فروردین 1402، برابر با بیست و هشتم مارس 2023

پ. ن. :
در صورتیکه نویسنده محترم خانم شهلا شفیق، در ارتباط با مطالب فوق، نظری اعم از مثبت یا نقدی داشته باشند و برایم با ایمیل مندرج در سایت ارسال فرمایند، در همین بخش منتشر خواهد گردید.EMAD, Articles juridiques internationaux