اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین ملل


Discussion juridique


EMAD - KERMANSHAHI - Roastam & sohrab


ابراهیم عماد :
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی
با محوریت احترام عملی به حقوق اشخاص
تبادلنظر حقوقی اجتماعی
در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار


ویدئو (Vidéo)کیومرث کرمانشاهی :

خوانش زیبای استاد علیرضا شجاع‌پور که اشک انسان را از این همه احساس سرازیر می‌کند.
تاکنون داستان کشتن سهراب را از زاویه‌ی وطن‌پرستی نشنیده بودم.
چو ایران نباشد تن من مباد...ابراهیم عماد :
با درود و ارادت،

احساسش بخوبی،
بعنوان یکی از پدیده های سه گانه ذاتی انسان مبتنی بر صفات انسانیت،
نمایانگر حقیقتی، که با تکیه بر شعور بعنوان یک پدیده ای اکتسابی در محیط اجتماعی،
برای بقای کیان زیست گاه مناسب و سالم،
بعنوان واقعیتی، انکار ناپذیر، برای نهادینه نمودن مهر و مهرورزی بصورت کاربردی در محیط زیست،
و نه، تقابل زائی با انسان و انسانیت برای اثبات خودمحورپنداری،
قابل درک و فهم هست.


چهارشنبه، نهم فروردین 1402، برابر با بیست و نهم مارس 2023

پ. ن. :
در صورتیکه شاعر، پژوهشگر، مدرس شعر و ادب محترم استاد علیرضا شجاع پور، در ارتباط با مطالب فوق، نظری اعم از مثبت یا نقدی حقوقی فرهنگی اجتماعی داشته باشند و برایم با ایمیل مندرج در سایت ارسال فرمایند، در همین بخش منتشر خواهد گردید.
مطالب حقوق اجتماعی مرتبط :

......

Montesquieu 3 Pouvoirs et EMAD 5 Pouvoirs
EMAD, Articles juridiques internationaux