// //]]>
حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Legal Power - Pouvoir Judiciaire

Legal Power - Pouvoir Judiciaire

scientific-sites_17-DEID-fa.png

حمایت همه جانبه از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی.

pj-shariati-mashhad.jpg

حجت الاسلام والمسملین سید حسن شریعتی

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی

 

با توجه به اهمیت نام گذاری سال 91 به عنوان حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی، برای تحقق منویات مقام معظم رهبری که نیاز امروز و آینده کشور است باید اقدامات همه جانبه ای از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی انجام شود.

تولید کنندگان، مصرف کنندگان، مسئولان و همه و همه در قبال پیشرفت و توسعه کشور مسئول هستند و مسئولان نیز باید در جهت تسهیل و تحقق این مهم گامهای عملی بردارند.

چنانچه هر بخش از جامعه اعم از تولید کننده، مصرف کننده، دستگاههای اجرایی و نظارتی و سایر عوامل مؤثر در تولید داخلی به خوبی به وظایف خود عمل کنند، سال 91 سالی برای آغاز جهش و توانمند سازی اقتصاد کشور خواهد بود.

رواج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی یکی از مهمترین وظیفه مسئولان است و مردم باید به خرید و مصرف کالاهای داخلی ترغیب شوند اما این مسأله به پیش نیازهایی احتیاج دارد.

مهمترین عامل در جهت ترغیب مردم به استفاده و مصرف کالاهای داخلی رعایت استاندارد های فنی و افزایش کیفیت کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است.

در خصوص تحقق شعار سال جاری دستورات و تأکیدات مسئولان عالی قضایی به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در حمایت قاطع از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است.

در اولین جلسه مسئولان قضایی استان در سال جاری حمایت قاطع از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا و اعمال سیاستهای پیشگیرانه و نظارتی اعلام و مقرر شد پرونده های مربوط به مسائل اقتصادی با دقت و حساسیت بالایی پیگیری شود.

در زمینه تحقق ارتقاء تولید ملی نیازمند اقدامات اجرایی مؤثر در سرمایه گذاری، پیشگیری از وقوع جرایم، حمایت قضایی و حقوقی از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اقدامات نظارتی هستیم که انشاء ا... همه مسئولان و مردم تمام اهتمام خود را در سال جاری در این خصوص به کار خواهند بست.

12/02/1391

منبع: سایت دادگستری خراسانEbrahim EMAD