حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

TPO

mirabotalebi
مهندس سید مهدی میر ابوطالبی
معاونت کل سازمان توسعه تجارت ایران

ضرورت تعریف ساختار بین المللی برای امور فنی و مهندسی صادراتتعریف ساختار بین المللی برای امور فنی و مهندسی و صادرات آن اولویت کاری شرایط کنونی است

بعد از انقلاب به دلیل حجم کاری که در داخل کشور وجود داشت این ساختار بین المللی تعریف نشد.

امروز ظرفیت موجود در کشورهای همسایه و نیز کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی برای فعالیت ایران بسیار خوب است، لذا مشاوران باید به عنوان خط شکن در آن کشورها حضور یابند.

برای اینکه پیمانکاران ایرانی بتوانند در خارج از کشور با اقتدار فعالیت کنند باید قبل از حضور آنان در این بازارها مشاورانی اعزام شده و ارزیابی های لازم و امور مربوط به بازاریابی را انجام دهند.

اتحاد و انسجام پیمانکاران یکی از موارد صروریست، پیمانکاران داخلی به صورت انفرادی امور را پیگیری می کنند در حالی که امروز سایر کشورها در قالب کنسرسیوم و مجموعه های منسجم و توانمند وارد بازار می شوند و این خود بر قوت و قدرت کار می افزاید.

برخی دیگر از مشکلات این حوزه ناشی از تحریمها است که امری اجتناب ناپذیر می باشد و امروز از جمله مشکلات پیمانکاران ما آن است که نمی توانند اسناد مناقصه را خریداری کرده، نقل و انتقال پول را انجام دهند و یا ضمانت پیش پرداخت بدهند.

در این شرایط «تقسیم کار بین پیمانکاران» در کنار انسجام آنها امری ضروری است، باید گروهی باشند که بازاریابی پروژه ها را انجام داده و بین پیمانکاران توزیع کنند.

افزایش بودجه « صندوق ضمانت صادرات» را میتوان بعنوان یکی از دیگر راهکارها در حمایت از این بخش مطرح کرد. هم اینک پیمانکار باید 27 درصد بابت تسهیلات بدهد و در مجموع 50 درصد اعتبارش را هزینه کند که بتواند کاری را انجام دهد.

منبع : سایت سازمان تجارت ایران Association pour le Développement Durable


بازگشت به اول صفحه


Ebrahim EMAD