حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

ICCIMA

میثاق نامه حرفه ای موسسه مطبوعاتی ابتکار


ایران و جهان


بزودی مطالب جدید در این بخش منتشر خواهد شد

(....)ابراهیم عماد :

نهاد ملل متحد، آری
سازمان ملل متحد، نه

از نظر علم حقوق، حقوق اساسی ملتها، و اصل مسلم و بنیادین آن «حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها)»، «ملل متحد» در کادر یک نهاد «Institution» مفهوم حقوقی آن تجلی پیداکرده و می کند، نه یک «سازمان» (Organization = Organisation).

کلمه «سازمان» (Organization = Organisation) یک کلمه اداری وار دولتی (قوه مجریه ای) با نگرش از بالا به پائین بیش نبوده و نیست که از بدو تشکیل آن استفاده های ابزاری زیادی از حقوق افراد (بشر) بجای نهادینه نمودن حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در آن صورت پذیرفته و ناملایمات زیادی را بر ملتها «ملل متحد» تحمیل نموده است.


(ادامه)


L'Institution des Nations Unies, oui,
L'Organisation des Nations Unies, Non

N° 3953 - 17 Mars 2018


ادامه - فورمات پی دی اف

ادامه در سایت فعالیتها در سطح بین الملل
و دیپلماسی های نوینLa nécessité de liberer la diplomatie du monopole du pouvoir exécutif

N° 3966 - 16 Avril 2018


ادامه - فورمات پی دی اف

ادامه در سایت فعالیتها در سطح بین الملل
و دیپلماسی های نوینL'Iran et les principales causes et obstacles afin d'être connu comme un membre permanent de l'OMC (WTO)

N° 3977 - 30 Avril 2018


ادامه - فورمات پی دی اف

ادامه در سایت فعالیتها در سطح بین الملل
و دیپلماسی های نوین


La résponsabilité juridique et économique constitutionnelle des pouvoirs exécutifs et des banques centrales des pays vis à vis leurs nations

N° 4005 - 03 juin 2018


ادامه - فورمات پی دی اف

ادامه در سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعهDe parole à l'acte, le commerce sans dollar avec l'Europe

N° 4032 - 11 juillet 2018


ادامه - فورمات پی دی اف

ادامه در سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD


Autres - Others