دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایداردیگر صاحبنظران داخلی
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه اجتماعی پایدار در سطح ملی


دکتر قاسم پرتابیان


دکتر قاسم پرتابیان :


«مطمئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذشت»

میترا« مطمئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذشت»

خداوند...

بندگان خود را با آنجه به آن دل بسته اند دل میبندد

و می آزماید...


میترای عزیز

در میترایی تو هیچ ظنی قابل باور نیست

و باور میترایی در بیان و نامت میدرخشد


تو میترای عزیز...

مظهر دوستی، محبت، صلح، صفا

و روشنایی هستی.. در هستی


و اما میترای عزیز...

دلگیر نباش

دلت که گیر باشد رها نمیشوی

نکنه دلت گیر باشد

دلت که گیر شد...

پل خوشبختیت خراب میشود


ابراهیم عماد :

عقاید فردی بسان چهار دیواری بوده، هستند و خواهند بود،

ولی باورهای

میترائی

در راستای

« حق زیستن و حق توسعه پایدار »

برای شناخت بهتر و بهترین

«او»

محدودیت پذیر نبوده، نیستند و نخواهند بود.


06/04/2016 (1395/01/18)
ابراهیم عماد :

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر قاسم پرتابیان، بابت ارسال ویدئوی فوق و دلنوشته فرهنگی اجتماعی شان در باره آن حق یار و یاورتان باد

در صورت دریافت نقطه نظرات دیگر صاحبنظران فرهنگی اجتماعی در خصوص ویدئو فوق نیز در همین بخش در زیر منتشر خواهد شدمطالب مرتبط :

حق زیستن و حق توسعه
برگشت به صفحه قبلی