حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدارemad internationaux jur cult eco


ابراهیم عماد:


«تبادل نظر»
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی
و تفاوت اهداف آن با اهداف
«بحث های تقابلی»اخیرا در فضای مجازی پس از دریافت پیام در باره موضوع جدید، و مطالعه متن و کامنتهای زیر آن، در برخی از صفحات دوستان گرامی، مشاهده میشود که به محض طرح موضوع، بعضی از مشارکت کنندگان، موضوع را بسوی «بحث های تقابلی» میکشانند، که انطباقی با هدف ارائه کننده موضوع، نداشته و ندارد.


ضروری دانسته نکته زیر را برای آن بخش از دوستان که از ابتدا نگاه تقابلی به موضوعات دارند، یادآوری نمایم:

در «تبادل نظرهای علمی کاربردی» ، هدف نقد، تائید نطر دیگری، قضاوت بر روی نطریه مشارکت کنندگان، یا تکرار مکررات وقایع گذشته، همچنانکه در بحث های تقابلی مطرح هست، نیست. بلکه فقط بیان نطرات با احترام به حقوق اشخاص هست.


نکته ظریف در «تبادل نظرهای علمی کاربردی» مطرح است و رعایتش ضروری بنطر میرسد اینه که از استفاده ار کلماتی نظیر «باید و بایستی» که از نظر فرهنگی، جنبه دستوری و نگاه از بالا به پائین و بعضا تعصب گوینده را در مخاطب ایجاد مینماید و بیشتر در محاورات اداری و بحثهای تقابلی مطرح میشود، احتراز میشود.


هیچ شخص ارائه کننده موضوعات جدید اعم از حقیقی و حقوقی در فضای اجتماعی (واقعی یا مجازی) ، مخالف بیان واقعیات تلخ و شیرین اجتماعی و تاریخی در کشورهای مختلف نیست، بیان اینگونه مطالب بعنوان نظر یک شخص حقیقی یا حقوقی در فصای اجتماعی (واقعی یا مجازی) قابل احترام هست.


تکرار مکررات وقایع گذشته، را نمیتوان بعنوان راه حل برای گذر از موانع تلقی کرد، میتوان آنرا در جا زدن در حال تلقی نمود، در صورت عدم توجه مشارکت کننده به تذکر دوستانه ارائه کننده، و ادامه آن، موضوع اصولا به بحثهای تقابلی و گاها با نیت لوث کردن آن کشانیده شده و میشود.


برای گذر از وقایع تلخ و مهم گذشته، و قدم گذاشتن در راه توسعه و همزیستی مسالمت آمیز حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، در هر کشوری، برگزاری گردهمائی ها فرهنگی اجتماعی علمی و کاربردی یکی از راه حلها برای آشنائی بیشتر اقوام از فرهنگ یکدیگر و رفع تضادها تلقی شده و میشود.


در طول تمام تاریخ بشریت، علت ارائه «تکنولوژیها» یک نوع تلاش برای اعتلای زندگی اجتماعی تلقی میشده و در عمل حاکم بر سرنوشت جوامع بشربوده اند ، ولی امروزه، «تکنولوژیهای نو» مخصوصا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات راه را برای ارائه مدلهای جدید پایدار برای جوامع بشری فراهم آورده است.


سوالی که مطرح میشود، آیا زمان آن فرا نرسیده که از این، «تکنولوژیهای نو» برای «تبادل نظر» استفاده کنیم تا «بحث های تقابلی»؟


آنجه مسلم است بحث های تقابلی اشخاص را برای شناخت بهتر حقوق بنیادین تاسیسی و معاهداتی خود در زندگی اجتماعی در کشورها و در سطح بین الملل و احترام به دیگر اشخاص (ملتها) و رسیدن به سرمنزل مقصود یاری نرسانده و نخواهد رساند.


24/07/2014

.......................مطالب مرتبط :


و


اصول پنجگانه زیربنائی حقوقی تاسیسی و معاهداتی آن
برگشت به صفحه قبلی