دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی تاسیسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها و ضرورت بازبینی در آن قوا و گذر از سه قوه به پنج قوه
و نقش آنها در

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
ابراهیم عماد :
مقالات، نظرات، بیان مواضع، ویدئوها و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی پایدار در سطح بین ملل
پدر ....

پدر تنها قهرمانی است که روی سکو نرفت


ابراهیم عماد :

متن زیر را دوست فرهیخته ام دکتر پرتابیان که همانند این حقیر فرهنگ را با اقتصاد در تحصیلات آکادامیک خود تلفیق نموده، بمناسبت روز پدر از تهران فرستاده است.

هدیه واقعا ارزنده است، از دلم نیامد به تنهائی از این هدیه بهره مند شوم، لذا آنرا با شما دوستان خوبم که در میان آنها نیز «پدر» وجود دارد تقسیم میکنم.

دکتر قاسم پرتابیان :
پدر....

پدر تنها قهرمانی است که روی سکو نرفت

پدر، آه پدر قهرمان ... ....

راستی پدرم محتاجم، محتاجم...

به دعایت...

چه کنم

به تو محتاجم... به تو محتاجم...

تا آنجا به تو محتاجم

که باقی عمرم را به تو تقدیم کنم

آنجا به انتظار می نشینم

آنجا به انتظار می نشینم

تا مادرومن به دنبالت

به مهمانی ابدی خدا برویم

به تو محتاجم...

پدرم...

پدر قهرمانم

قهرمان که خانه نباشد

کجا روز پدر باشد

روزت مبارکتقدیم به دوستم

جناب آقای دکتر ابراهیم عماد
در پاریس _ فرانسه

1395/2/2

ابراهیم عماد :

دکتر پرتابیان عزیز،

قهرمان در خانه نیست،

درست هست که هم پدرم و هم پدر بزرگ،

ولی واقعا جای قهرمان برایم خالیست.

پشتم خالیست.

1395/2/2


مطالب مرتبط با موضوع :

مطمئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذاشت