برنامه مگا اکونومی و نقش آن در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار


تبادل نطرهای حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی در مورد نظریات و فعالیتها در زمینه « اقتصاد » در سطح بین ملل و داخلی

کانال تلگرامی اقتصاد :
تفاوت‌های اقتصاد سیاسی پیکتی با آدام اسمیت، تهی شدن اقتصاد مدرن از فلسفه و اخلاق
ادامه
کانال تلگرامی فردای اقتصاد :
آدام اسمیت چرا علیه مرکانتیلیسم پرچم مخالفت برافراشت؟
ادامه

بمرور تبادنظرهای دیگری در این بخش افزوده خواهد شد