ماموریت سازمان اقتصادی رضوی

داخلی

مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی با هدف ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود شرکت ها و مؤسسات مجموعه واحد با استفاده از فن آوریهای نوین مدیریتی و از طریق ارتقاء سطح علمی کارکنان ، بعنوان منشاء هر گونه تحول و نوآوری در سازمان ، به هدایت و حمایت فعالیت های اقتصادی شرکت های مجموعه واحد خواهد پرداخت

مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به منظور رشد ، توسعه و افزایش سهم بازار خویش به استقرار مدل اقتصادی مناسب و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور و نيز سرمايه گذاري هاي پربازده مبتنی بر تکنولوژیهای نو ، اعتبار نام رضوی و مزیت های رقابتی اهتمام خواهد داشت و تولیدات و خدمات خویش را با مطلوب ترین کیفیت در اختیار ذینفعان قرار خواهد بود

بین المللی

توسعه ارتباطات و تعامل با بنگاه های اقتصادی و مالی در سطح بین المللی از طریق بازاریابی فعال ، تولید صادرات گرا و سرمایه گذاری های مشترک بویژه در کشورهای مسلمان و منطقهدیدگاههای مدیران سازمان اقتصادی

Azizian
Azizian

ابراهیم عماد


<< Accueil - Home