حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD


MOP

اقتصاد مقاومتی، بند هفت » کاهش وابستگی به نفت خام
شرکت ملی صنایع پتروشیمی


NIPC

اهداف و ماموریت ها


مديريت برنامه ريزي و توسعهصنعت پتروشیمی و بخش خصوصی


MOP

ابراهیم عماد :


صنعت پتروشیمی، یکی از صنایع استراتژیک کشور، سرمایه ملی برنامه ریزی، استفاده بهینه از آن در جهت بحرکت در آوردن اقتصاد و توسعه پایدار کشوردکتر حسین زادمهر
مزیت ها در صنعت پتروشیمی

ویدئو از دقیقه 13.36

Video 3

مزیت ها در صنعت پتروشیمی
فایل صوتی

صنعت پتروشیمی، از جمله صنایع مادر و استراتژیک کشور میباشد
که نقش موثری در بحرکت در آوردن اقتصاد کشور
راه اندازی هزاران واحد صنعتی زیر مجموعه و صادرات فراورده های ذیربط خواهد داشت

برگشت به اول صفحه
Ebrahim EMAD