<< Accueil - Home
حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

MOP
MOP

scientific-sites_17-DEID-fa.png

مهندس رستم قاسمی

وزیر نفت

باید امتیازات ویژه ای برای حضور سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی

به عنوان صنعتی با مزیت در این بخش فراهم شود.

 

 

تهیه ارزان قیمت و حتی در برخی موارد بی هزینه نیازمندی ها باید از برنامه هایی باشد که با هدف گسترش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد.

 

تامین زمین، آب و برق و دیگر موارد از نیازمندی های صنایع پتروشیمی میباشد، این نیازمندی ها باید درقالب امتیاز و به صورت ارزان قیمت و یا در مواردی به صورت مجانی به سرمایه گذاران اعطا شود.

بایدخدمات بی منت به سرمایه گذاران این بخش ارائه کنیم و با استقبال از آنها علاوه بر اشتغال پایدار، وضعیت صادراتی مناسبی در بخش پتروشیمی به دست آوریم.

صنعت پتروشیمی صنعتی قابل توسعه است و همکاران ما باید زمینه را برای تکمیل این زنجیره ایجاد کنند. منطقه ای که ایران در آن قرار دارد بازار مهمی برای عرضه محصولات پتروشیمی میباشد.

در این منطقه حدود 600 میلیون انسان زندگی می کند و از این جهت این منطقه می تواند بازار مناسبی برای تولیدات ایرانی باشد.

در ارتباط با توسعه صنایع بالادستی، طرح تحول صنعت نفت تدوین شده و به عنوان نقشه راه توسعه این صنعت در کشور مد نظر قرار گرفته است.

امروز هیچ کمبودی در توسعه صنایع بالادستی و تولید نفت و گاز نداریم و علیرغم همه تحریم ها و فشارهایی که برای توسعه این صنعت وجود دارد،باید بگوییم 'تحریم خداحافظ'. پتروشیمی صنعتی بسیار مهم و با مزیت برای کشور است.


SOON - BIENTOT

Ebrahim EMAD