<< Accueil - Home
حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Autres - Others

kanoon.Karafarinan Toosse'ehمنشور و برنامه استراتژیک کانون

اساسنامه کانونkanoon.Karafarinan Toosse'eh

: درباره کانون

بخش خصوصی و کارآفرینان پرافتخار کشور اقدام به راه اندازی تشکلی با نام "کانون کارآفرینان توسعه گرا" کرده اند تا در این مقطع حساس در رسیدن کشور به اهداف توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی گامهای بلندی بردارند

بیکاری و همچنین موانع سرراه توسعه بخشهای اقتصادی بویژه رکود تورمی موجود، به عنوان دو چالش مهم اقتصادی کشور یاد میشود. هر چند دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته تلاش زیادی برای خروج از رکود داشته و موفقیت هایی هم حاصل شده است، اما تداوم شرایط رکودی و همچنین سقوط قیمت نفت سبب افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد کشور شده و از طرف دیگر طرح های توسعه بنگاه های اقتصادی یا متوقف شده و یا این که به دلیل مشکل نقدینگی با سرعت بسیار کندی در حال پیشرفت است

تداوم این شرایط، گروهی از خبرگان بخش خصوصی و کارآفرینان صاحب نام اقتصاد کشور را برآن داشت تا یک تشکل قدرتمند را بنا گذاشته و برای خروج اقتصاد کشور از رکود و بستر سازی برای تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی کمر همت ببندند

این تشکل برنامه هایی برای حضور در اتاق ایران هم دارد اما هدف مهم تر آن این است که خبرگان اقتصادی برنامه های راهبردی خود را برای کار آفرینی و همچنین توسعه اقتصادی کشور به صورت منسجم تهیه و مجدانه پیگیر اجرای آن شوند

کانون یک هدف اصلی و مهم دارد و آن تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی است و طبیعی است که برای رسیدن به این هدف مهم نیز راهبردهایی را در نظر گرفته شده است و از جمله این راهبردها می توان به تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی ، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و ترویج و تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد.

مهمترین ویژگی «کانون کارآفرینان توسعه گرا» فعالیت سالم اقتصادی و کارآفرینی اعضای آن بوده و موسسین این کانون همگی از افرادی هستند که در کشور با کار اقتصادی سالم ایجاد اشتغال نموده اند و به رغم تمام فرازها و فرودها روی پای خود ایستاده اند و در چرخیدن چرخ اقتصاد کشور موثر بوده اند. در واقع بیشتر اعضا، روسا و یا مسئولان اصلی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی در رشته های مختلف و زیر بخش های گوناگون اقتصاد هستند و حالا پس از 36 سال آزمون و خطای رخ داده در کشور قصد دارند با مساعدت مدیران فهیم و کار آمدی دولتی، شرایط متفاوت تری برای اقتصاد کشور در آینده ای نه چندان دور رقم بزنند

.این تشکل بنا دارد در گلوگاه های مختلف اقتصادی اعلام نظر و یا برنامه ارائه دهد و اگر نیاز باشد اعلام خطر کرده و راهکار ارائه کند و در واقع چشم تیز بین بخش خصوصی باشد

ادامهابراهیم عماد

لینکهای مرتبط با موضوع

خصوصی سازی اول، و علل عدم توانائی دولت مجری طرح تعدیل اساسی 1370-1376

خصوصی سازی دوم، از سال 1385 تا کنون و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل اصل 44 قانون اساسی


ابراهیم عماد

بزودی تحلیلی حقوقی اقتصادی در خصوص «کانون کارآفرینان توسعه گرا» و نقش آن در توسعه اقتصادی و پایدار در این بخش منتشر خواهد شدPrevious page - برگشت به صفحه قبل

Ebrahim EMAD