EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux

EMAD, Articles culturels nationaux

Goodarzi, banner

سایت فرهنگی هنری «مرتضی گودرزی، موزیک خراسان - ایران»، علی الخصوص بخش معرفی موسیقی خراسان و مقالات آنرا مشاهده و آنرا حرکتی مثبت در ارائه خدمات بهتر به ملت در فرایند توسعه علمی کاربردی فرهنگی اجتماعی پایدار بین المللی دانسته و با توجه به ارتباط موضوعات مطروحه در آن سایت با نظریه ام در مورد

 حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

بر آن شده، صفحه اختصاصی در این  بخش برای معرفی بیشتر فعالیتهای فرهنگی اجتماعی ایشان در راستای ایجاد قوه مستقل فرهنگی اجتماعی برای رسیدن به توسعه پایدار بین المللی ایجاد نمایم.

مراجعه کنندگان محترم، از طریق کلیک روی بنرهای  « تصویری ایشان و مقالات» مستقیما به سایت ایشان دسترسی خواهند داشت.

برای ایشان و تمامی همکارانشان توفیق خدمت روزافزون برای رسیدن به توسعه پایدار فرهنگی اجتماعی، از حضزت حق داشته و دارد


Goodarzi, photo
Goodarzi, photo
Goodarzi, photo

ویدئو یارگلم


Morteza GOODARZI - مرتضی گودرزی

Morteza GOODARZI - مرتضی گودرزی

Yek Nazar
Zoleykha
..........
L'Alouette
..........
..........
Tanjis
..........
..........

Morteza GOODARZI
EMAD, Articles culturels nationaux


EMAD, Articles culturels nationaux


EMAD, Articles culturels nationaux