سایت رسمی استاد حاج قربان سلیمانی


EMAD, Articles culturels nationaux

حسین میری، استاد حاج قربان سلیمانی از دیدگاه هنر نقاشینشریه اترک با گستره ی توزیع در خراسان بزرگ (رضوی، شمالی و جنوبی) با همت دوستداران قوچان اقدام به چاپ ویژه نامه هایی با عنوان قوچان شناسی نمود

این ویژه نامه ها که تا کنون سه شماره از آن به چاپ رسیده است نگاهی تخصصی دارد به مقوله ی قوچان در حوزه های مختلف

نطیر تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی هنری و ...میباشد

تصویر ارائه شده طرح جلد شماره دوم این مجله است که با تکنیک «پاستل گچی» و در ابعاد 35 در 50 نقاشی شده است

در این تکنیک سعی بر آن بوده تا پرتره ی حاج قربان سلیمانی در برگیرنده ی «شخصیت هنری و نیز فردی و والای این اسطوره ی موسیقی مقامی ایران» باشد

لازم به ذکر است مجلد شماره دوم نشریه اترک، نگاهی کامل به زندگی حاج قربان سلیمانی و مقاله های گوناگونی از هنرمندان و دوستداران ایشان میباشدPolpulation culturelle