شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


فرهنگی
7 - علی حسنعلی زاده، مراسم خنچه کشان در عروسی های اکراد شمال خراسان


علی حسنعلی زاده

فرهنگی بازنشسته، فعال هنری در رشته های تئاتر، فیلم و عکاسی« مراسم خنچه کشان در عروسی های اکراد شمال خراسان »
بعد از اینکه زنان خنچه های خود را با گل ، کله قند ،نان و... (که هریک نماد چیزیست) آراستند . همگی بهمراه خنچه ها در خانه ای که عروس داماد و عده ای از میهمانان جمع شده اند گرد هم می آیند.


ازآنجا دست جمعی خنچه ها را روی سر گذاشته و بهمراه نوازندگان دهل و سرنا از میان کوچه های روستا عبور کرده و خود را به محلی که از قبل برای اجرای مراسم آماده کرده می رسانند.


هنگامی که خنچه کش ها به محل موردنظررسیدند خنچه ها را یک دور کامل در میدانگاه می چرخانند و بعد آنها را روی زمین دایره وار می چینند و دایره ای از خنچه ها بوجود می آید.


مراسم عروسی (تعویض لباس داماد ،حنا بندان و شاباش و...) را درمیان همین دایره انجام می دهند و دیگر زنان هم پشت خنچه ها مشغول به رقص و پایکوبی می شوند.


خرداد ماه 1393


خنچه : طبق و یا سینی بزرگی است که زنان کرد روی آنرا بطور دلخواه تزیین می کنند و در مراسم عروسیهای اکراد شمال خراسان از آن استفاده می کنند.


»» بقیه مطالب و تصاویر


علی حسنعلی زاده » بیوگرافیEMAD, Articles culturels nationaux
ابراهیم عماد
سه شاحه گل
تقدیم به تمامی همشهریان ترک، کرد و فارس بابت همزیستی مسالمت آمیز و مشارکت فعال در توسعه پایدار شهرستان قوچان در گذر تاریخ
حق یار یاوتان باد


بازگشت به صفحه اصلی فرهنکی سایت «شهر من قوچان»