EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux

EMAD, Articles culturels nationaux

دکتر کیومرث فتح اله کرمانشاهی

نگاهی نو به برگزاری نمایشگاهها


انجمن بین المللی نمایشگاهی یا UFI نقش و رسالت بین‌المللی خود را با تبیین، برنامه ریزی، برگزاری کنگره، اطلاع رسانی و.... ایفا می نماید.

متاسفانه تعداد بی رویه افزایش سایت های نمایشگاهی و تقویم نمایشگاهی هر سایت بدون هماهنگی، ساماندهی، سیاستگزاری توسط مسئولین ملی تجاری کشور باعث افت کیفی نمایشگاهی در ایران شده است

عدم توجه به طرح آمایش سرزمین، ظرفیت ها ، عرضه و تقاضا، کشش بازار، بازاریابی و توسعه صادرات و نگاه منفعت طلبانه بدون توجه به منافع ملی،.. از جمله مشکلات متولیان امر نمایشگاهی در ج. ا. ایران است.

نیازی به اختراع چرخ نیست و کافی است مطالعه نماییم که کشورهای توسعه یافته نمایشگاهی چه کرده اند؟

برنامه و استراتژی ملی و هم افزایی در این بخش نداریم.

هر بخش بیشتر به منافع خود توجه دارد تا منافع ملی.

نمایشگاه ابزاری برای بازاریابی صادراتی است.

نگاه نمایشگاهی بایستی رو به بیرون و صادراتی باشد.

گویی که اکثر نمایشگاههای کشور بمنظور رونق و توسعه بازرگانی داخلی شکل می گیرد. عموما از بازدید کننده خارجی خبری نیست و مخاطبین اکثرا داخلی و بعضا غیر متخصصین هستند.

ضروریست طرحی نو در انداخت.

کمیت و کیفیت نمایشگاهها خصوصا نمایشگاههای تخصصی با توجه به زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری، سایت ها، مجریان، بازدیدکنندگان و برنامه ریزان نیاز به تحول اساسی دارد.

در زمان «مرکز توسعه صادرات» بیشتر به این امر مهم توجه میشد و از زمان تشکیل «سازمان توسعه تجارت ایران» و طرح انتزاع در سال ۱۳۷۶ برنامه ریزی فراموش و درآمد زایی و رقابت غیر سازنده بین سایت داران و مجریان بیش از گذشته شکل گرفته است.

در حال حاضر، ضروریست کمیته نمایشگاهی در سازمان توسعه تجارت ایران با هماهنگی اتاق ایران، نقش هماهنگ کننده و هم افزایی را با کمک اتحادیه سایت داران و مجریان نمایشگاهی ایفا نماید و با الگو گرفتن و رعایت ضوابط UFI مراقبت و صیانت از این ابزار مهم در راستای بازار یابی پیشرفته و توسعه تجارت علی الخصوص توسعه صادرات را با نگاه ملی و فارغ از درامد زایی صرف، در دستور کار خود قرار دهد.

نمایشگاه خم رنگرزی نبوده و نیست و نیاز به برنامه ریزی و حصول و دستیابی به منافع در دراز مدت را دارد .

ضروریست هماهنگ کننده، برگزار کننده و مشارکت کننده به این امر مهم همت گمارند تا ثمرات آنرا در آینده شاهد باشیم.

به امید آنروز.

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ / Saturday 12 Dec 2015مطلب مرتبط با موضوع نگاه نو فوق در سایت

انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار