EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار

ابراهیم عماد :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه حقوقی محیط زیست پایدار در سطح بین الملل

حقوق محیط زیست مدرن


ابراهیم عماد:
حقوق بنیادین

حق زیستن و حق توسعه پایدار
در محیط زیست سالم

جایگاه حقوق توسعه محیط زیست
در نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار
ملی و بین المللی

بزودی
 Contect par mailویدئو