تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران و توسعه

و

توسعه

 

مقدمه :

>         تاریخچه مختصر تجارت خارجی ایران

»         اقدامات دولتی از اوایل قرن بیستم

o        1900 تا 1979

o        1979 تا حال حاضر

بخش اول:

سیاست تجارت خارجی

       اصول سیاست تجارت خارجی

o        اصول اقتصادی

         تامین نیازمندیهای اقتصادی

         صادرات کالاهای غیر نفتی

         ایجاد رقابت و توزیع میان منابع و بازارهای مختلف

         سیاست موازنه مثبت تجاری

         تجارت و انتقال تکنولوژی

         اعتماد متقابل

o        اصول سیاسی

         اصل نه شرقی، نه غربی

         اولویت به کشورهای خاص

         توزیع جغرافیای سیاسی

         استفاده متقابل از اهرم سیاسی و اقتصادی

 

       سیاستهای مبادلاتی

o        مبادلات

         مبادلات آزاد

         مبادلات تهاتری

         مبادلات دوجانبه متقابل

         واردات در قبال صادرات

o        تشویق صادرات

         نرخ ترجبحی ارز

         معافیتهای گمرکی

         اختصاصی کردن گمرکات کشور و کاهش تشریفات

         استفاده از ارزهای صادراتی

         سهمیه صادراتی

         سیاستهای صادراتی بعنوان یک سیاست عمومی

 

بخش دوم:

بررسی و موازنه تجارت خارجی

         واردات

o        وضعیت واردات

         واردات از سال 1352 تا پیروزی انقلاب اسلامی

         واردات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

o        ترکیب واردات

         کالاهای واسطه ای

         کالاهای سرمایه ای

         کالاهای مصرفی

 

o        کشورهای صادر کننده کالا به ایران و سهم بلوکها

 

         صادرات

o        صادرات کالا (غیر نفتی)

         وضعیت صادرات کالا

         ترکیب کالاهای صادراتی

         کالاهای کشاورزی

         کالاهای سنتی

         کالاهای صنعتی

         کالاهای معدنی و کانی

         بازارهای صادراتی و سهم بلوکها

 

o        صادرات نفت و گاز

         تاریخچه مختصر نفت ایران

         اهمیت صادرات نفت

         وضعیت صادرات نفت و گاز

         بازارهای نفتی ایران

 

o        موازنه تجاری

         وضعیت موازنه تجاری

         موازنه دوجانبه و چند جانبه

         الگوی تجارت خارجی

         جایگاه تجارت خارجی ایران

o        سیاست تشویق صادرات

o        سیاست تولید کالاهای جانشین واردات

نتیجه

عدم موفقیت نسبی، اما قابل حصول

         عدم موفقیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت خارجی

o        دلایل خارجی

o        دلایل داخلی

         راه حل های پیشنهادی

۲۹ جدول آماری

منابع و ماخذ


تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

�و

 توسعه

 

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران در ناریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ (1979/02/11) پس از مبارزات مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و غیره با رژیم سلطنتی در ایران بعنوان سیستم حکومتی شناخته شده است.

برای تحقیق و شناسائی تجارت خارجی این سیستم حکومتی و اقدامات آن در ارتباط با توسعه باید مروری مختصر بر وضعیت اقتصادی قبل از آن و اقداماتی که صورت گرفته است داشت سپس به دوران حاضر پرداخت.

 

بزودی بقیه متن به فارسی در همین قسمت در دسترس شما قرار خواهد گرفت

................................................................................................

متن نوشتار فوق به فرانسه در آدرس زیر در دسترس شما قرار دارد

Commerce extérieur iranien et Développement

 >> Sites Scientifiques  >> Scientific sites >> Sites professionnels >> Professionnal sites